Skip to main content

Starppaaudžu mācīšanās kopienas vides ilgtspējībai

llu mc

 

 

 

 

 

Starppaaudžu mācīšanās kopienas vides ilgtspējībai (ILCES)

(Intergenerational Learning Communities towards Environmental Sustainability)

Partneri:

 • Vadošais partneris – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
 • CESIE izglītības un pētniecības institūts (Itālija)
 • Čamas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (Vācija)
 • Diopter atvērtā skola (Horvātija)
 • Redial partnerība (Īrija)

Ieviešanas laiks: 2022. gada 18. februāris līdz 2024. gada 18. augusts (30 mēneši)

Kopējais budžets: € 203 718

Finansētājs: ES Erasmus+ programma

Projekta mērķis: stiprināt starppaaudžu mācīšanos kopienās, lai veicinātu izpratni un uzvedības maiņu vides ilgtspējībai, izmantojot 6 ilgtspējības principus.

Galvenās aktivitātes:

 1. Izpratnes par vidi paaugstināšana, izmantojot aktīvu, kritisku pieeju, iesaistot dažādu vecuma grupu cilvēkus;
 2. Iesaistīto mērķa grupu digitālo kompetenču paaugstināšana;
 3. Vietējo kopienu starppaaudžu mācību nodrošinātāju atbalstīšana ar instrumentiem un resursiem vides ilgtspējības jomā;
 4. Pamatprincipu, struktūru un pieeju identificēšana vietējo kopienu iesaistīšanai starppaaudžu mācībās.
 5. Partneru kapacitātes stiprināšana, piedaloties mācību vizītēs.
 6. Projekta publicitāte.
 7. Projekta vadība.

Plānotie rezultāti:

 • Impulsu rokasgrāmata starppaaudžu mācībām, kas sastāv no 6 mācību nodaļām atbilstoši 6 ilgtspējības principiem - pārdomāšana, atteikšanās, samazināšana, atkārtotu izmantošana, labošana, pārstrāde.
 •  Ieteikumi un vadlīnijas kopienu mācību centriem, kas ietvers piemērus mācību aktivitātēm par vides izpratni, pieaugušo izglītības tīkliem un partnerībām, kas veicina ilgtspējību, kā arī ieteikumus par kopienu mācību centru izveidi.
 • E-mācību platforma, kas nodrošinās pieaugušo izglītības nodarbību vadītājus un mācību dalībniekus ar informāciju, rīkiem un resursiem, lai atbalstītu izglītības aktivitātes par vides ilgtspējību tiešsaistē.

ILCES mācību platforma

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-000026286-P2. 

Projekta ziņu lapas:

           Ziņu lapa 1

           Ziņu lapa 2

           Ziņu lapa 3

 

 

Projekta vadītāja: Signe Neimane, e-pasts signe.neimane@llu.lv