Skip to main content

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”  ietvaros organizē Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu – konferenci, kas pulcē ap 200 skolēnu no visas Zemgales. Tā ir kļuvusi par gadskārtēju un skolēnu vidū gaidītu notikumu, kurā savus izstrādātos pētnieciskos darbus aizstāvēt ierodas visu Zemgales novadu un pilsētu labākie skolēni.

Konferences nodrošināšanā iesaistīti LBTU mācībspēki, Komunikāciju un mārketinga centrs, Studiju centrs, IT un zinātniskā aprīkojuma centrs, Zemgales Plānošanas reģions un Zemgales Reģiona kompetenču un attīstības centrs.

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa – konferences atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem ir unikāla iespēja iestāties LBTU ārpus konkursa. Izmanto savu iespēju – esi labākais un pirmais, un iestājies LBTU ārpus konkursa!

 

 

 

 

 

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002) vadošais partneris Valsts izglītības satura centrs, sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte.

ZPD