Skip to main content

Pieredzes atzīšana

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē notiek atbilstoši Augstskolu likuma 59.2 un 59.3. pantam, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 505 un „Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas nolikumam”.

Maksa par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu saskaņā ar kanclera apstiprināto kalkulāciju – 92,50 EUR.


Kontaktinformācija
LBTU Mūžizglītības centrs, Lielā iela 2 - 163, Jelgava

Ilvita Švāne
E-pasts: ilvita.svane@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 26340144