Skip to main content

Latvijas un Vidusāzijas valstu sadarbības attīstība lauksaimniecības izaugsmei Tadžikistānā un Kirgizstānā

Mērķis: Veicināt Tadžikistānas un Kirgizstānas uzņēmumu, kas darbojas pārtikas ražošanas un pārstrādes jomās, spēju piedalīties un ietekmēt profesionālās un augstākās izglītības piedāvājuma saturu un kvalitāti, tādā veidā radot priekšnoteikumus produkcijas kvalitātes un drošības paaugstināšanai un konkurētspējas pieaugumam.

Partneri:

  • Tadžikistānas Republikas Nacionālā Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija
  • Kirgizstānas Augļu un dārzeņu ražotāju asociācija.

Īstenošanas laiks: 2017. gada 19. jūlijs – 15. novembris.

Galvenās aktivitātes:

1. Latvijas ekspertu delegācijas vizīte Centrālāzijas partnervalstīs.
2. Centrālāzijas valstu delegācijas vizīte Latvijā.

Finansētājs: Projektu finansē Latvijas Ārlietu ministrija no valsts budžeta programmas „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem, kas tika piešķirti granta projektu konkursam „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.

Konteksts: Ārlietu ministrijas grants papildina ES Erasmus+ programmas finansētu projektu „Augstākā izglītība Centrālās Āzijas pārtikas sistēmām un standartiem”, kurā ir iesaistīti desmit partneri no sešām valstīm. Tā īstenošana tika uzsākta 2016. gada oktobrī un turpināsies līdz 2019. gada oktobrim. Projekta ietvaros tiks izstrādāti un ieviesti jauni studiju moduļi četru Centrālāzijas universitāšu studiju programmās, kas saistītas ar pārtikas ražošanu, pārstrādi vai sabiedrisko ēdināšanu.


Latvijas Lauksaimniecības universitāte īsteno Ārlietu ministrijas finansētu attīstības sadarbības projektu!

Projekta ietvaros septiņu Latvijas ekspertu delegācija, kurā iekļauti LLU studiju un mūžizglītības darba profesionāļi un ārēji eksperti: pārtikas standartu izstrādes un ieviešanas speciālisti, pārtikas ražotāji un pārstrādātāji, to dibinātu organizāciju pārstāvji, apmeklēs abas minētās valstis, lai iepazītos ar pārtikas ražošanas un pārstrādes vidi Centrālāzijas reģionā, nozaru vajadzībām un izaicinājumiem. Vizīte notiks 2017.gada augusta pēdējā dekādē. Gūtās atziņas un pieredze tiks izmantoti sadarbības partneru vizītes satura plānošanai, kā arī jaunu iniciatīvu attīstībai. Centrālāzijas delegācija 17 cilvēku sastāvā viesosies Latvijā septembra otrajā pusē. Projekts tiks pabeigts 2017.gada novembrī.

Projektu finansē Latvijas Ārlietu ministrija no valsts budžeta programmas „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem, kas tika piešķirti granta projektu konkursam „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.

Ārlietu ministrijas grants papildina ES Erasmus+ programmas finansētu projektu „Augstākā izglītība Centrālās Āzijas pārtikas sistēmām un standartiem”, kurā ir iesaistīti desmit partneri no sešām valstīm. Tā īstenošana tika uzsākta 2016. gada oktobrī un turpināsies līdz 2019. gada oktobrim. Projekta ietvaros tiks izstrādāti un ieviesti jauni studiju moduļi četru Centrālāzijas universitāšu studiju programmās, kas saistītas ar pārtikas ražošanu, pārstrādi vai sabiedrisko ēdināšanu.