Skip to main content

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr.8.4.1.0/16/I/001

logo

Projekta numurs: Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001

Apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, dalībniekiem jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, 95% sedz ES fondi un valsts, pārējās izglītības programmās dalībnieku līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, ES fondu un valsts – 90%.

Mācībām 5. kārtā šī projekta ietvaros var pieteikties:

  • strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu izpratnē):
    • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
    • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
    • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Iestādes loma projektā: Projekta partneris.

Sadarbības partneri: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Projekta uzsākšanas datums: 01/01/2017

Projekta beigu datums: 31/12/2023

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Plānotās aktivitātes un rezultāti: Profesionālās pilnveides programma "Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas".

Projekta budžets:

Kopējais attiecināmais finansējums 46 845 105 EUR:

  • Eiropas Sociālā fonda finansējums 39 818 339 EUR
  • Valsts budžeta līdzfinansējums 7 026 766 EUR

Projekta vadītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).