Skip to main content

Pakalpojumi

Mūžizglītības centrs piedāvā trīs veidu kursus:

  • Tālākizglītības kursus – cilvēkiem, kuri vēlas apgūt jaunu profesiju, vai mainīt esošo, uzlabot vai papildināt savu profesionālo kvalifikāciju, tādējādi paverot sev jaunas iespējas darba tirgū.
  • Profesionālās pilnveides kursus – aicinām cilvēkus ar priekšzināšanām kādā jomā, kas vēlas papildināt savas profesionālās prasmes un uzlabot savu kvalifikāciju.
  • Sagatavošanas kursus – kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām.

Papildus piedāvātajiem kursiem, jebkurš interesents, kam ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt sev interesējošos vai nepieciešamos studiju kursus, tam ir iespēja apmeklēt LBTU studiju kursus klausītāja statusā gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt LBTU sertifikātu.