Skip to main content

Noskaidros labākos Zemgales un Vidzemes reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autorus

llu mc10. martā tiešsaistē norisināsies Zemgales un Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā skolēni aizstāvēs savus īstenotos pētījumus. Konferenci ik gadus organizē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Turklāt atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem būs unikāla iespēja iestāties LBTU studiju programmās ārpus konkursa, kā arī iespēja saņemt Zemgales plānošanas reģiona balvas.

Februārī LBTU norisinājās Zemgales un Vidzemes reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, kurā bija iesaistīti 33 universitātes mācībspēki un zinātnieki. Skolēni ir ieguvuši vērtējumus par iesniegtajiem darbiem un 10. martā tos prezentēs dažādu tematisko sekciju komisijām, lai piedalītos publiskā diskusijā par pētījumu rezultātiem un iegūtu papildus punktus par veiksmīgu darbu aizstāvēšanu.

Kā katru gadu skolēnu pētnieciskās idejas un domu lidojums ir ļoti plašs, īpaši pievēršoties konkrētajā laika periodā sabiedrībā aktuālām problēmām. Vairākos pētījumos risināti jautājumi par energoefektivitāti un siltuma zudumiem ēkās, dažādu būvniecības materiālu īpašībām un solārajiem paneļiem. Aizvien vērojama arī interese par Covid-19 ietekmes pētīšanu dažādās dzīves sfērās un aktualizējušies pētījumi par pašu jauniešu mentālo veselību pēc attālinātajām mācībām, emociju savaldīšanu, psiholoģisko manipulāciju, fiziskajām aktivitātēm un mazkustīgumu.

Šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīti 93 zinātniski pētnieciskie darbi sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. Visvairāk darbu ir dabaszinātnēs – 34 un sociālajās zinātnēs – 18. Plaši pārstāvētas arī medicīnas un veselības zinātnes – 15, inženierzinātnes un tehnoloģijas – 13, kā arī humanitārās un mākslas zinātnes – 11. Savukārt lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē tiks vērtēti 2 zinātniski pētnieciskie darbi.

Zemgales reģionā pētījumus iesnieguši skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Elejas vidusskolas, Engures vidusskolas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas, Viesītes vidusskolas un Zemgales vidusskolas.

Paralēli LBTU mācībspēki iesaistīti arī Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā, kur kopīgi ar kolēģiem Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes iepazīsies ar 43 konkursam iesniegtajiem darbiem. Visvairāk darbu iesniegti sociālajās zinātnēs – 14. Savukārt dabaszinātnēs iesniegti 11 darbi, inženierzinātnēs un tehnoloģijās 9 darbi, medicīnas un veselības zinātnēs 6 darbi, lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē tiks vērtēti 2 darbi, bet humanitārajā un mākslas zinātnē pieteikts viens skolēna darbs.

Vidzemes reģionā pētījumus iesnieguši skolēni no Alojas Ausekļa vidusskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Limbažu Valsts ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Valsts ģimnāzijas.

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē noskaidros skolēnus, kuru darbi tiks izvirzīti Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencei un kuriem būs unikāla iespēja iestāties LBTU studiju programmās ārpus konkursa. Ik gadu šāda iespēja tiek piedāvāta aptuveni 40 skolēniem.

Submitted on: Tue, 03/07/2023 - 14:39