Skip to main content

Grāmatvedība un nodokļi

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Licence Nr. P-1538

Programmas mērķis: Apgūt grāmatvedības pamatus, grāmatvedības darba organizāciju uzņēmumā, finanšu grāmatvedību un nodokļu uzskaiti, kā arī gūt iemaņas grāmatvedības kārtošanai ar datorprogrammu. Sagatavot kompetentus grāmatvedības darbiniekus komercsabiedrībās vai individuālā darba veicējus grāmatvedības jomā.

Mērķauditorija: Visi interesenti, kuri vēlas apgūt grāmatvedību. Prasības - iegūta vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Programmas saturs:

  • Grāmatvedības pamati.
  • Nodokļu uzskaite.
  • Finanšu grāmatvedība.
  • Datorgrāmatvedība.

Kursu ilgums: 170 stundas

Kursu maksa: 480 EUR

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 17:27