Skip to main content

Zemgales reģionā kā labākie novērtēti 46 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi

LBTU

26. aprīlī tika aizvadīta Zemgales un Vidzemes reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, ko organizēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) un tā notika attālinātā formātā. Šogad skolēni ziņoja par 180 īstenotajiem pētījumiem un par labākajiem kopumā atzīti 58 darbi, no kuriem 46 pārstāv Zemgales reģionu.

Konferenci tradicionāli organizē LBTU Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kas 22. maijā norisināsies jau 48. reizi. Turklāt atsevišķu zinātnes sekciju labākajiem skolēniem ir piešķirta iespēja iestāties LBTU studiju programmās ārpus konkursa, kā arī viņi saņem Zemgales plānošanas reģiona balvas. Zemgales plānošanas reģions arī sveic labāko darbu autoru skolotājus, kuri snieguši atbalstu pētījumu izstrādē.

Arī šogad Zemgales reģionā tika vērtēti daļa no skolēnu darbiem, kas izstrādāti Vidzemes reģiona skolās, taču iekļaujas LBTU īstenoto studiju un pētniecības virzienu tematikā.

Visaugstākos panākumus Zemgales reģionā uzrādīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni, no kuru vidus 21 darbs ieguvis 1. vai 2. pakāpes diplomus un tika izvirzīti 48. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Tāpat laureātu vidū iekļuvuši skolēni no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Tukuma 2. vidusskolas, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas, Elejas vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas 2. vidusskola, Dobeles Valsts ģimnāzijas un Aknīstes vidusskolas.

Savukārt no Vidzemes reģionā izstrādātajiem skolēnu darbiem, kuri tika aizstāvēti Zemgales reģiona konferencē, kā labākie novērtēti 12 pētījumi. Laureātu vidū ir skolēni, kuri pārstāv Cēsu Valsts ģimnāziju, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāziju, Madonas Valsts ģimnāziju, Smiltenes vidusskolu, Salacgrīvas vidusskolu un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.

Konferencē lielākais augstvērtīgu pētījumu daudzums ir vērojams dabaszinātnēs, kur valsts konferencei izvirzīti 19 skolēnu darbu. Tiem seko 13 humanitārajās un mākslas zinātnēs, desmit sociālajās zinātnēs, astoņi inženierzinātnēs un tehnoloģijās, pieci medicīnas un veselības zinātnēs izstrādātie darbi, kā arī trīs darbi izstrādāti lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs.

Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posms notiks 2024. gada 22. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā. Konferences trešajam posmam tiek izvirzīti tie skolēnu darbi, kuri 2. posmā (reģiona konferencē) ieguvuši vismaz 100 punktus. Katru valsts posmam izvirzīto darbu vērtē ne mazāk kā trīs starpnozaru neatkarīgie eksperti un speciālisti.

Submitted on: Thu, 05/09/2024 - 11:36