Skip to main content

Uzbekistānas universitātes, publiskā un privātā sektora iestādes pārņem Latvijas pieredzi bioekonomikā

Laikā no 2023. gada 20.  līdz 27. oktobrim Latvijā uzturas delegācija no Uzbekistānas, lai padziļināti iepazītu Latvijas pieredzi bioekonomikas izglītībā, pētniecībā un uzņēmējdarbībā un pārņemtu labāko pieredzi un praksi savā valstī.

Delegācijā ir apvienoti Uzbekistānas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ministrijas un Lauksaimniecības ministrijas speciālisti, bioekonomikas uzņēmumu pārstāvji un studenti, kuri Taškentā apgūst bioekonomiku jaunizveidotā maģistra studiju programmā.

Dalībnieki tiek iepazīstināti ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) pieredzi, piedāvājumu un sasniegumiem bioekonomikas jomā un citās zinātņu nozarēs, kā arī dažādu bioekonomikas ekosistēmas dalībnieku pieredzi: atkritumu pārstrādes uzņēmumiem “PET Baltija” un “Getliņi Eko”, bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu ražotāju “Bioefekts”, Savvaļas dzīvnieku audzētāju asociāciju,  Briežu audzētavu “Saulstari”, Salaspils Botānisko dārzu un citiem. Līdz vizītes noslēgumam viesi apmeklēs vēl citas iestādes, kuru darbības joma skar bioekonomikas nozares. Piemēram, Dārzkopības institūtu, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Lauksaimniecības datu centru.

Jāatzīmē, ka tieši LBTU ir aktualizējusi bioekonomikas konceptu un jēdzienu Uzbekistānā. Proaktīvā rīcība ir rezultējusies jaunas maģistra studiju programmas izstrādē un ieviešanā četrās valsts universitātēs, no kurām divas atrodas reģionos – Samarkandā un Buhārā. Studiju programma “Bioekonomika” ir izstrādāta un tiek ieviesta ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu. Šobrīd jaunajā programmā mācās 23 maģistrantūras studenti. LBTU ir šī projekta vadošais partneris. Par projekta īstenošanu atbild LBTU Mūžizglītības centrs.

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta. To īsteno LBTU Mūžizglītības centrs.

Submitted on: Tue, 10/24/2023 - 15:22