Skip to main content

Šodien noslēdzam LBTU Mūžizglītības centra 14 semināru ciklu “Koka būvkonstrukciju projektēšana un būvju būvniecības risinājumi”.

Šodien noslēdzam LBTU Mūžizglītības centra 14 semināru ciklu “Koka būvkonstrukciju projektēšana un būvju būvniecības risinājumi”. 373 būvspeciālisti pilnveidoja savas zināšanas un apguva jaunas prasmes kopā ar nozaru speciālistiem un LBTU mācībspēkiem tēmās: Koksnes izstrādājumi būvniecībai – ražošana, īpašības un kvalitātes kritēriji, Koka būvkonstrukciju īpašības un izvirzītās pamatprasības, Koka ēku projektēšana savas zināšanas pilnveidoja. Apmācību semināru cikls īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkuma „Apmācību semināru “Koka būvkonstrukciju projektēšana un būvju būvniecības risinājumi” organizēšana”, ID nr. LVS 2023/2 ietvaros.

Submitted on: Thu, 11/30/2023 - 14:39