Skip to main content

Projekts "Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā"

LLU Mūžizglītības centrs iepirkuma (ID Nr. ZPR2012/11) rezultātā nodrošina praktiskās apmācības Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projektā Nr. LLIV-288 „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā” Zemgales un Ziemeļlietuvas pašvaldību arhitektiem, ainavu arhitektiem, attīstības un teritorijas plānošanas speciālistiem.

Apmācību mērķis ir dot praktiskas zināšanas/ instrumentus vietējo pašvaldību speciālistiem ilgtspējīgas un „zaļas” pilsētvides plānošanas īstenošanai savās pašvaldībās.

Apmācības tiek organizētas kā pieci vienas dienas praktiski apmācību semināri. Apmācības tiek rīkotas sākot ar 2012. gada oktobri līdz 2013. gada maijam.

Detalizētāk par projektu Zemgales Plānošanas reģiona mājaslapā

logo

Submitted on: Mon, 02/04/2013 - 17:15