Skip to main content

Pavasara semestrī LBTU Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt atsevišķus studiju kursus kā klausītājiem

No 22. janvāra līdz 18. februārim Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā notiek reģistrēšanās pavasara semestra studiju kursiem klausītāja statusā, kas nozīmē, ka ikvienam interesentam, kurš vēlas iegūt zināšanas kādā no piedāvātajiem studiju kursiem, ir iespēja to izdarīt, nekļūstot par LBTU studentu.

Tiem, kuri vēlas papildināt zināšanas kādā no universitātē piedāvātajām jomām, bet nav iespējas sākt finanšu un laikietilpīgo studiju procesu, universitāte piedāvā kļūt par klausītāju ikvienā no viņiem interesējošiem studiju kursiem, kas tiek lasīti pavasara semestrī. Studiju kursu piedāvājums dažādās bakalaura un maģistra līmeņu programmās ir ļoti plašs, līdz ar to interesentiem atliek izvēlēties sev nepieciešamo, reģistrēties un sākt studijas.

Klausītāja statuss ļauj universitātes auditorijā līdzās jaunajiem studentiem nokļūt ikvienam – sākot no jaunieša, kurš sev interesējošā jomā vēlas gūt priekšstatu, lai izlemtu par iespējām pēc tam kļūt par studentu, līdz pat jau pieprasītam profesionālim, kam nepieciešamas papildus zināšanas vai jaunākā nozares informācija, lai veiktu savus darba pienākumus.

Interesentiem ir iespēja apmeklēt lekcijas, seminārus vai laboratorijas darbus, gūt zināšanas, tādējādi pilnveidot sevi un rūpēties par personības izaugsmi. Taču universitāte arī klausītājiem piedāvā kārtot izvēlētajā studiju kursā pārbaudījumus un iegūt LBTU sertifikātu par tā apguvi, kas ir oficiāls apstiprinājums profesionālās kvalifikācijas celšanai. Šo iespēju aktīvi izmanto bijušie studenti, kuri pametuši studijas, bet vēlas atjaunoties tajās un pirms tam grib nokārtot studiju parādus.

Studiju kursu piedāvājums 2023./2024. studiju gada pavasara semestrim atrodams LBTU mājaslapā, kur iespējams iepazīties ar studiju kursiem, to norises vietu un laiku, kad tiek plānotas nodarbības.

Klausītāja statusam var pieteikties pretendenti, kuri iepriekš ieguvuši vidējo vai augstāko izglītību. Maksa par studiju kursa klausīšanos ir atkarīga no tā apjoma.

LBTU

Papildus informāciju par reģistrēšanos klausītāja statusam var iegūt LBTU Mūžizglītības centra mājaslapā zem sadaļas “atvērtā universitāte” vai sazinoties ar centra speciālisti Zani Zeltiņu (tālr. 63005715; e-pasts: zane.zeltina@lbtu.lv). Mūžizglītības centrs atrodas Jelgavas pils 181. kabinetā, Lielā ielā 2.

 

Submitted on: Fri, 01/19/2024 - 11:26