Skip to main content

LBTU Mūžizglītības centra personāls Taškentā vada ES Erasmus+ programmas finansēto projektu noslēguma pasākumus

2023. gada novembrī Taškentā (Uzbekistānā) LBTU Mūžizglītības centra personāla vadībā notika ES Erasmus+ programmas finansēto projektu "New Master’s Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Uzbekistan” (BioEcUz) un "Development of Higher Education Content Aimed to Support Industries for Sustainable Production of Qualitative Agri-food” (AgroDev) noslēguma pasākumi. Projektu partneri tikās, lai pārrunātu sasniegtos rezultātus, galvenos ieguvumus un to ilgtspēju, kā arī apspriestu iespējamās jaunās iniciatīvas. Taškentas Lauksaimniecības universitātē oficiāli tika atklāta AgroDev projekta ietvaros jaunizveidotā laboratorija.

Projekts BioEcUz ir ļāvis izveidot jaunu maģistra studiju programmu “Bioekonomika”, kas ir apstiprināta četrās Uzbekistānas augstskolās, un šobrīd pilotgrupā mācās 23 studenti. Savukārt projekts AgroDev ir rezultējies ar sešām modernizētām bakalaura līmeņa studiju programmām lauksaimniecības jomā, no tām divas ir pilnveidotas Uzbekistānā un četras Kirgizstānā, kā arī Eiropas partneruniversitāšu akadēmiskā personāla vadībā īstenotas pilotapmācības, kurās kopumā piedalījās 230 studējošie. Līdztekus minētajām norisēm abos projektos ir stiprinātas akadēmiskā personāla darbības spējas, papildinātas mācībspēku zināšanas un prasmes, stiprināta sadarbība ar atbilstošo nozaru uzņēmumiem, iegādāts aprīkojums un ieviesti risinājumi, kas ļauj efektīvi novērtēt studiju programmu kvalitāti.

Projekta BioEcUz pasākumā  piedalījās Reinis Trokša, Latvijas Republikas vēstnieks Uzbekistānā, savukārt projekta AgroDev pasākumā Jeļena  Puncule, Latvijas vēstniecības Uzbekistānā otrā sekretāre. Jāatzīmē, ka vēstniecība sniedz visu veidu iespējamo atbalstu LBTU iniciatīvām, kas ir nozīmīgi darbam Centrālāzijas reģionā. 

Abi projekti noslēgsies 2024. gada janvārī. Šobrīd tiek apkopoti izstrādātie materiāli, un ir sākta noslēguma pārskatu sagatavošana.  Par projektu ieviešanu atbild LBTU Mūžizglītības centrs.

Submitted on: Wed, 11/15/2023 - 09:51