Skip to main content

Aizvadīts projekta "Kods: L.A.U.K.I.- 2" noslēguma pasākums

12. aprīlī notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centra (LBTU MC) un Britu padomes (British Council) pārstāvniecības Latvijā noslēguma pasākums īstenotajam projektam "Kods: L.A.U.K.I. - 2", kurā pilsētu vidusskolēni, kopā ar skolas karjeras konsultantu un pedagogiem, iepazina nodarbinātības iespējas laukos un mazpilsētās, tā kliedējot mītus, kas radušies sabiedrībā par dzīvi laukos. Projekta izskaņā dalībnieki iepazīstināja ar veidotajām prezentācijām par projekta laikā piedzīvoto un iepazina LBTU fakultātes.

Kā stāsta LBTU Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne: "Mums bija liels prieks satikt ikvienu no projekta dalībniekiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), kas šodien zināma kā daudznozaru augstākās izglītības iestāde Latvijā. Svarīgi, ka projekta ietvaros tika uzsvērts vārds "lauki", kur cilvēki dzīvo, strādā un atpūšas. Tā ir liela vērtība, ka varam ieraudzīt Latviju no cita skatupunkta un parādīt uzņēmēju ieguldīto darbu arī pārējai sabiedrībai, jo uzņēmēju klātbūtne lauku vidē ir ļoti nozīmīga. Iedvesmojoties no šī projekta, ceru, ka jaunieši šajā universitātē atgriezīsies jau pēc kāda neilga laika kā studenti."

Četru mēnešu laikā, no 2023. gada 1. decembra līdz 2024. gada 1. martam, skolu komandas no Baložu vidusskolas, Ķekavas vidusskolas, Olaines 1. un 2. vidusskolas, Rīgas 64. vidusskolas, Rīgas Purvciema vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Zinātņu vidusskola, Malnavas koledžas un Ludzas 2. vidusskolas mācījās ģenerēt idejas un prezentēt tās, strādāt komandās ne tikai ar savas skolas jauniešiem, bet arī ar citiem projekta dalībniekiem. Tāpat dalībniekiem bija iespēja gūt izpratni par lauku dzīvesstilu un vērtībām, dažādām uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijās, praktisko pieredzi un piedzīvot reālus dzīves piemērus, veicinot kritisko domāšanu un medijpratību. Skolēni uzzināja arī par digitālā mārketinga iespējām lauku uzņēmējdarbības un dzīvesveida popularizēšanai jauniešu auditorijās pilsētās.

Projekta laikā skolu komandas iepazinās ar vienu no piedāvātajām tautsaimniecības nozarēm: lauksaimniecība, mežsaimniecība, enerģētika un vide, pārtikas tehnoloģijas un veterinārmedicīna, kam sekoja iespēja apmeklēt divus uzņēmumus un piedalīties uzņēmēju veidotajās meistarklasēs konkrētajā nozarē. Iegūtās zināšanas un izpratni par nozari un uzņēmējdarbību jaunieši izmantoja, organizējot un vadot karjeras stundas jaunāko klašu skolēniem un saviem vienaudžiem.

Šī projekta galvenais mērķis ir izpētīt Latvijas attīstībai būtiskas nozares, pilnveidot kritisko domāšanu, radošumu, sadarbību un komunikāciju, kā arī izprast lauku dzīves stilu un vērtības, dažādas uzņēmējdarbības iespējas lauku teritorijās, sniedzot daudzveidīgu skatījumu, praktisko pieredzi un reālās dzīves piemērus.

Gan organizatoru, gan meistarklašu dalībnieku vārdā LBTU Mūžizglītības centrs saka lielu paldies visiem uzņēmējiem - Z/S "Kotiņi", SIA "Verems", A/S "Latvijas Valsts meži", Z/S "Liepkalns", SIA "Laflora", SIA "Gren Latvija", SIA "Orkla Latvija", SIA "Kronis", SIA "Būsi vesels", SIA "Vilomix" par veltīto laiku, zināšanām, iedvesmu un atziņu, ka Latvijā var!

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tā piedāvā studijas plašā nozaru lokā: informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, ekonomikā, socioloģijā, menedžmentā, ainavu arhitektūrā, pārtikas tehnoloģijā, mežsaimniecībā, zemes ierīcībā, enerģētikā, veterinārmedicīnā un lauksaimniecībā.

Submitted on: Fri, 04/12/2024 - 09:07