Skip to main content

2023. gada 5. un 6. oktobrī Kirgizstānā notika starptautiskais forums, kas veltīts augstākās izglītības attīstībai Kirgizstānā un Uzbekistānā

2023. gada 5. un 6. oktobrī Kirgizstānā notika starptautiskais forums, kas veltīts augstākās izglītības attīstībai Kirgizstānā un Uzbekistānā, tādā veidā sekmējot pārtikas ražošanas un pārstrādes nozaru attīstību.

Forums tiek organizēts ES Erasmus+ programmas finansēta projekta AgroDev ietvaros, kurā LBTU ir vadošais partneris. Tā laikā projekta partneri iepazīstināja dalībniekus ar paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem. Pasākumā uzstājas pieredzējuši eksperti no Uzbekistānas, Tadžikistānas, Austrijas, Ungārijas, Polijas, notika projektā iesaistīto Centrālāzijas universitāšu studentu posteru konkurss un Uzbekistānā un Kirgizstānā ražoto lauksaimniecības un pārtikas produktu izstāde. Oficiāli tika atklāta par AgroDev projekta finansējumu iegādātā un izveidotā pārtikas kvalitātes laboratorija. Forumā piedalās 89 dalībnieki: studenti un akadēmiskais personāls, pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi un valsts iestādes.

Submitted on: Mon, 10/09/2023 - 11:13