Skip to main content

Zemgales reģionā kā labākie novērtēti 33 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi

llu mc10. martā tika aizvadīta Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, ko organizēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) un tā notika attālinātā formātā. Šogad skolēni ziņoja par 93 Zemgales reģiona skolās īstenotajiem pētījumiem, kā arī daļu no Vidzemes reģiona skolās izstrādātajiem pētījumiem. Par labākajiem kopumā atzīti 37 darbi, no kuriem 33 pārstāv Zemgales reģionu.

Konferenci ik gadus organizē LBTU Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kas 31. martā norisināsies jau 47. reizi. Turklāt atsevišķu zinātnes sekciju labākajiem skolēniem ir piešķirta iespēja iestāties LBTU studiju programmās ārpus konkursa, kā arī viņi saņem Zemgales plānošanas reģiona balvas. Zemgales plānošanas reģions arī sveic labāko darbu autoru skolotājus, kuri snieguši atbalstu pētījumu izstrādē.

Arī šoreiz Zemgales reģionā tika vērtēti daļa no skolēnu darbiem, kas izstrādāti Vidzemes reģiona skolās, taču iekļaujas LBTU īstenoto studiju un pētniecības virzienu tematikā.

Visaugstākos panākumus Zemgales reģionā uzrādījuši Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni, no kuru vidus 18 darbi ieguvuši 1. vai 2. pakāpes diplomus un kuri izvirzīti 47. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Tāpat laureātu vidū iekļuvuši skolēni no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Tukuma 2. vidusskolas, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas, Elejas vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas un Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas.

Lielākais augstvērtīgu pētījumu daudzums ir vērojams dabaszinātnēs, kur valsts konferencei izvirzīti 14 skolēnu darbu. Tiem seko 6 sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs izstrādātie darbi, kā arī pa trim darbiem humanitārajās un mākslas zinātnēs. Divi no pētījumiem izstrādāti lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs.

Savukārt no Vidzemes reģionā izstrādātajiem skolēnu darbiem, kuri tika aizstāvēti Zemgales reģiona konferencē, kā labākie novērtēti 4 pētījumi. Tie izstrādāti Cēsu Valsts ģimnāzijas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas. Starp labākajiem pētījumi ir izstrādāti dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās un lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes.

Submitted on: Wed, 03/15/2023 - 14:53