Skip to main content

Vides un būvzinātņu fakultātes skoliņu piedāvājums skolēniem

 

LLUJAUNO BŪVDARBU VADĪTĀJU, BŪVUZRAUGU UN PROJEKTĒTĀJU SKOLA

Ik gadu pavasarī LLU VBF tiks organizētas nodarbības skolēniem "Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā", uz kuru aicināti vidusskolēni un tehnikumu audzēkņi, kuri vēlas iepazīt Latvijas Lauksaimniecības universitāti un savu nākotnes profesiju.

Nodarbības organizēs LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) būvniecības specialitātes mācībspēki un studenti. Tiem jauniešiem, kuri ir izlēmuši pēc vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas sākt mācības Būvniecības studiju programmās, šī ir lieliska iespēja brīvā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt studiju vidi, mācībspēkus un sagatavoties studijām. Taču tie, kuri vēl nav izlēmuši, kur studēt, skolas nodarbībās varēs pārliecināties par savu atbilstību izvēlētai profesijai. Dalība skolas nodarbībās ikvienam vidusskolēnam ir bez maksas.

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā augstskolas speciālistu vadībā ikviens varēs gūt priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku, turklāt atklās šī darba nozīmīgumu un atbildību, jo kvalitatīvai un drošai būvei ir jākalpo 50, 100 vai pat vairāk gadus.

Plānots, ka nodarbības notiks Vides un būvzinātņu fakultātē: sestdienās no plkst. 11.00 – 14.00. Kopumā jaunajiem būvinženieriem paredzētas 4 nodarbības, kurās viņi iegūs punktus, un labākie, pēc sekmīgas vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā "Būvniecība", kā arī studēt nepilna laika 1. vai 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā "Būvniecība". Minēto studiju programmu absolventiem pēc būvprakses pierādīšanas, būs iespējas iegūt Latvijas Būvinženieru savienības Būvprakses sertifikātus (būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā, u.c.), tādējādi veiksmīgi konkurējot darba tirgū.

Pieteikšanās: Sazinoties ar vadītāju Sandru Gustu pa tālr. 29586012 vai rakstot e-pastu: sandra.gusta@llu.lv.


VIDES INŽENIERU SKOLIŅA

Vides inženieru skoliņa noris sadarbībā ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Tie, kuri divus gadus apmeklē šo skoliņu un saņem gala vērtējumu 9 vai 10, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izlaidumā saņem sertifikātu, kas nodrošina valsts finansētu vietu Vides un būvzinātņu fakultātē. Skoliņai aicināts pievienoties ikviens vidusskolnieks, ne tikai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi.

Pieteikšanās: Sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@llu.lv.


VIDES SKOLIŅA SADARBĪBĀ AR ZAAO VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRU

Reizi mēnesī visas dienas garumā noris darbs ar skolnieku grupām. ZAAO nodrošina reģiona skolnieku transportu uz pasākumu un atpakaļ.

Pieteikšanās: Sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@llu.lv.


JAUNO ZEMES IERĪKOTĀJU UN MĒRNIEKU SKOLA

Ik gadu vasarā 10. - 12. klašu vidusskolēniem ir iespēja piedalīties attālinātā Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas konkursā, kas ir izzinošs, izglītojoši izklaidējošs pasākums jauniešiem, kurš jūt interesi par zemes izmantošanu, teritorijas projektēšanu un plānošanu, nekustamo īpašumu un tā vērtēšanu, mērniecības pamatiem, mērniecības instrumentiem, kartēm un to izgatavošanu. Turklāt Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, kuri studē zemes ierīcību un mērniecību, un iegūt informāciju par studijām un pētniecību.

Šogad pasākums notiks attālinātā veidā, kurā dalībniekiem būs nepieciešams izpildīt uzdotos konkursa uzdevumus. Labākie pirmo trīs vietu ieguvēji iegūs iespēju studēt valsts finansētās studiju vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība", izpildot LLU Uzņemšanas noteikumu nosacījumus pamatstudijās.

Pieteikšanās: Sūtot pieteikumu pa e-pastu: vivita.pukite@llu.lv vai zvanot 29113347.

 

 

Submitted on: Thu, 09/10/2020 - 15:08