Skip to main content

VIAA organizētajā "Karjeras nedēļā 2016" piedalījās arī LLU

No 10. līdz 14. oktobrim 25 Latvijas pilsētās un novados notiks Karjeras nedēļa, kurā piedalījās arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tās tēma šogad bija ES BŪŠU darba tirgū.

Visā Latvijā Karjeras nedēļu jau piekto gadu organizē VIAA sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.

Šogad LLU interesentiem piedāvāja, tuvāk uzzināt Jelgavas pils vēsturi, atklāt Inženiera noslēpumu un saņemt informāciju par studiju iespējām LLU Informatīvajā dienā.

Kopumā Karjeras nedēļā” LLU apmeklēja vairāk nekā 200 skolēnu no vairāk nekā 11 dažādām Latvijas izglītības iestādēm. LLU viesojās skolēni no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Ogres tehnikuma, Bauskas vidusskolas un citām. 

Karjeras nedēļas ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centram sadarbojoties ar Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēkiem un Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētnieka asistentēm 13. oktobrī Vides un būvzinātņu fakultātē viesojās Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieki, lai uzzinātu, kāds tad ir Inženiera noslēpums”.

2

Stundas laikā tika laboratorijās, nojaukts zemes aizsprosts, apskatīts, kā notiek ūdens infiltrācija augsnē, kā arī apskatīts Daugavas modelis un uzrīkotas laiviņu sacensības, kur tika apbalvots olimpiskais sešinieks.

LLU MC

Paralēli LLU piedāvātajām aktivitātēm, šajā nedēļā devāmies ciemos uz Valdemārpils vidusskolu, Rojas vidusskolu, Talsu 2. vidusskolu, Talsu Valsts ģimnāziju un Alūksnes novadu, lai iepazīstinātu interesentus par LLU iespējām.

 

Submitted on: Wed, 10/19/2016 - 10:09