Skip to main content

Piesakies kustībai „LLU Labās gribas vēstneši”!

LLUAktīvie, komunikablie un patriotiskie LLU studenti, kuri vēlas piedalīties studentu piesaistes un universitātes popularizēšanas pasākumos, aicināti pieteikties kustībai „LLU Labās gribas vēstneši”.

Kustība aizsākās aizvadītajā studiju gadā, un tai pieteicās 20 studenti, no kuriem 16 turpināja aktīvi darboties visu gadu, pārstāvot visas LLU fakultātes. Jaunieši prezentēja universitāti un tās piedāvātās studiju iespējas izstādē „Skola 2015” un citās izglītības izstādēs, devās pie studētgribētājiem uz skolām visā Latvijā un 18 dažādu novadu „Karjeras dienām”, informēja par LLU studiju programmu piedāvājumu dažādās iestādēs, darbojās LLU teltī „Starptautiskajā Smilšu skulptūru festivālā”, „Traktordienā” un citos pasākumos.

Kustībā iesaistījusies arī Lauku inženieru fakultātes 5. kursa studente Jovita Pilecka un aicina pievienoties arī citus studentus: „„LLU Labās gribas vēstneši" – tas jau vien skan pietiekami interesanti un sevī nes svarīgu vēstījumu. Ikkatrs veido savu dzīvi, ikdienu un notikumus sev apkārt. Mēs paši spējam runāt un izstāstīt savu stāstu, kļūstot interesanti citiem, bet universitāte neprot runāt cilvēku valodā. Tā runā caur studentiem, mācībspēkiem; tā runā ar darbiem un sasniegumiem – ar sasniegumiem, ko sev līdzi nes ikviens, kurš beidzis vai studē LLU. "Labās gribas vēstneši" ir tie, kuri nodod universitātes stāstu citiem jauniešiem, skolniekiem un vienkārši garāmgājējiem.”

J. Pilecka atklāj, ka, darbojoties kā "Labās gribas vēstnese", iepazinusi katru fakultāti un jaunus, radošus, atraktīvus un dzīvi mīlošus studentus no citām fakultātēm. „Bet pats galvenais – mūs visus vieno mūsu universitāte, ideja, ka mēs varam visu, ja vien pacenšamies, un arī pārliecība, ka LLU ir Latvijas Labākā universitāte! Ja tev patīk būt cilvēkos, izteikt savu viedokli un komunicēt ar citiem, uzskatu, ka nenožēlosi, ja pievienosies mūsu komandai!”

Pievienoties „vēstnešiem” aicina arī Veterinārmedicīnas fakultātes 4. kursa studente Evita Gaveika: „Mēs – LLU studenti – bieži aizmirstam, ka mācāmies par unikālām nozarēm, ka esam topošie speciālisti jomās, kuras var apgūt tikai šeit – mūsu universitātē, tāpēc mums jārāda, ka esam neatkārtojami, fantastiski un paši labākie! Un dalība "Labās gribas vēstnešu" kustībā man šķiet, ka ir labs veids, kā to vēlreiz apliecināt.”

Darbu jaunie „vēstneši” sāks jau oktobrī, kad viņiem būs jāapmeklē apmācību nodarbības par katru fakultāti, lai, prezentējot universitāti, jebkurš no jauniešiem varētu izklāstīt informāciju ne tikai par savu, bet arī par visām fakultātēm un tajās apgūstamajām specialitātēm. 30. septembrī notiks pirmais jauno un esošo kustības dalībnieku tikšanās, saliedēšanās un darbu plānošanas pasākums.

„Vēstnešu” personības pilnveidei un runas mākslas uzlabošanai tiek organizētas arī  apmācības, piemēram, pagājušajā gadā jaunieši varēja apmeklēt kursu „Ietekmējoša uzruna un prezentēšanās prasmes”, kas daudziem palīdzēja „atvērties” un saprast, kā labāk uzrunāt un ieinteresēt topošos studentus. Arī šajā studiju gadā plānots nodrošināt kursus un seminārus, kas kustības dalībniekiem ļaus attīstīt dažādas spējas un prasmes.


Pieteikties un plašāku informāciju par kustību var saņemt sazinoties ar LLU Mūžizglītības centra projektu vadītāju Zani Zeltiņu, rakstot uz e-pastu karjera@llu.lv!

 


Sagatavoja Ilvija Melne.

Foto no LLU arhīva.

Submitted on: Mon, 09/21/2015 - 16:48