Skip to main content

Biškopība

IZM licences Nr. PP 1193
Programmas kods 20P 621 05 1

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā tiks sniegta izpratne un zināšanas biškopībā, kuras varēs izmantot uzņēmējdarbības dažādošanā laukos un gūt papildu ienākumus. Pamata mērķauditorija ir visi interesenti, kuri vēlas teorētiski un praktiski apgūt biškopību.

Kursu saturs:

·         Bišu bioloģija.

·         Barības bāze un apputeksnēšana.

·         Dravošana.

·         Bišu selekcija un māšu audzēšana.

·         Bišu slimības.

·         Bišu produktu ražošana un higiēnas prasības.

·         Komercdarbība.

Kursu ilgums: 224 stundas

Kursu maksa:  485 EUR

Šobrīd apmācības tiek daļēji līdzfinansētas ar valsts un ES finansējumu, ELGF Kopējās tirgus organizācijas pasākuma "Atbalsts biškopības programmai".

Kursu maksa kursantam 485.00 EUR par abiem apmācību gadiem, teoriju apgūstot Zoom platformā, un 550.00 EUR teoriju apgūstot klātienes grupā.

Pensionāriem, invalīdiem un Ģimenes 3+ kartes īpašniekiem tiek piemērota 50% atlaide.

Ja, kursu uzsākot, dalībnieks ir LBB biedrs vairāk nekā 1 gadu, tiek piemērota 10% atlaide.

Mācību procesa organizācija un rezultāts: Mācības notiek grupā, kuras lielums ir ne mazāk kā 20 kursanti. Mācību ilgums divi mācību gadi (no oktobra līdz jūlijam). Nodarbības notiek divas dienas mēnesī (sestdien un svētdien). Katru dienu ieplānotas 8 lekcijas vai praktiskie darbi bišu dravā. Nodarbības ilgums - 45 minūtes. Kursu beigās, nokārtojot zināšanu pārbaudes testu, kursants iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Kursiem var pieteikties katru gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, pēc tam tiek komplektētas grupas.

 

 

Pasniedzēji: Bc. agr. Anita Siliņa, Mg. agr. Armands Krauze, Mg.agr. Valters Brusbārdis, Bc. agr. Armands Gumbris, Mg. paed., augst. profes. izgl. lauksaimniecībā Baiba Tikuma, Mg. vetmed. Ineta Eglīte, augst. profes. izgl. lauksaimniecībā Guntars Melnis, vid. profes.izgl. Santa Biļinska.


Kontaktinformācija un pieteikšanās:

Latvijas Biškopības biedrība

tālrunis: 25902500

e-pasts liga@strops.lv

kursu koordinatore Līga Lapiņa

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 16:34