Skip to main content

Zirgkopības pamati

Profesionālās pilnveides programma Zirgkopības pamati

Licences Nr. 3910

Nākamās grupas sākums 2024. gada janvārī!

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā iegūt izpratni, zināšanas un prasmes kādā no izvēlētajiem darbības virzieniem nozarē - vadīt zirgu turēšanas, ēdināšanas, audzēšanas darbu saimniecībās, strādāt ar zirgkopību vai jātnieku sportu saistītās organizācijās, rīkot zirgu izjādes, kā arī darboties ar zirgu izmantošanu saistītā jomā, ar spēju turpināt pašizglītošanos, patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas, analizēt, vērtēt un prognozēt situāciju nozarē.

Kursu saturs:

  • Zirgkopības vēsture (10h): prof. G. Rozītis
  • Zirgu selekcija, audzēšana un turēšana (48h): lekt. L. Orbidāne, K. Kliesmete, I. Miķelsons, A. Luse, A. Veidemane
  • Zirgu ēdināšana (20h): lekt. A. Luse
  • Zirgu uzvedība (16h): lekt. R. Saļms
  • Zirgu un jātnieku sagatavošana(48h): lekt. S.Šeinberga, D. Matskina, K. Kliesmete
  • Zirgu veterinārijas pamati (16h): lekt. A.Veidemane, J.Bušers

Kursu ilgums: 160 stundas

Kursos būs iespēja apgūt zināšanas par zirgkopības vēsturi, zirgu uzvedību, turēšanu, audzēšanu un izmantošanu.

Maksa: 550,- EUR (samaksu var veikt pa daļām).

Ir iespēja apgūt arī atsevišķas tēmas - maksa par dienas semināru 40,- EUR

Sekmīgi beidzot kursus, dalībnieks saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Zirgkopības pamati un LBTU sertifikātu par Zirgu un jātnieku sagatavošanu.

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 15:29