Skip to main content

Dārzaugu pavairošana un stādu audzēšana

Mērķauditorija: Ar dārzkopības ražošanu saistīti un nesaistīti interesenti, kas vēlas apgūt dažādu dārzaugu pavairošanas iespējas ražošanai - komercdarbībai vai savam priekam.

Saturs īsumā:

 • Dārzaugu veģetatīvās un ģeneratīvās pavairošanas metožu dažādība; piemērotāko metožu izvēle.
 • Augļu koku un krūmu veģetatīva pavairošana ar šķirtņiem: spraudeņi, noliekšņi, pierausņi u.c.
 • Augļu koku un krūmu pavairošana ar sēklām.
 • Plašāk pielietoto potēšanas paņēmienu apguve.
 • Dažādu sugu potēta augļu koka un krūma stāda izaudzēšanas tehnoloģijas dažādiem mērķiem. Kailsakņu un konteinerstādi.
 • Dekoratīvo kokaugu veģetatīvas un ģeneratīvas pavairošanas īpatnības.
 • Kokaudzētavu organizācija.
 • Stādu kvalitātes standarti un sertifikācija.
 • Puķu u.c. dekoratīvo lakstaugu pavairošanas īpatnības.
 • Dārzeņu sēklaudzēšanas un veģetatīvās pavairošanas iespējas.
 • Dārzeņu sēklu ieguves tehnoloģijas.
 • Dārzaugu pavairošana in vitro jeb šūnu kultūrās: metodes būtība un praktiskā nozīme.
 • In vitro pavairoto jeb meristēmu stādu priekšrocības.

Mācību metodes: Kursu apguvē tiek izmantotas lekcijas, mācību izdales materiāli tēmu izpratnei, praktiskie darbi.
Kursu procesa organizācija un rezultāts: Kursu apjoms ir 32 stundas, nodarbības ilgums - 45 minūtes. Beidzot kursus iegūstams LBTU sertifikāts.

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Mon, 01/25/2021 - 09:03