Skip to main content

LLU MC darbinieki aprīlī devās pieredzes apmaiņas braucienos

Masarika universitātē, Brno, Čehijā no 25.–27. aprīlim notika mācību seminārs “Koučings un personāla izaugsme izglītībā”, kurā piedalījās LLU Mūžizglītības centra tālākizglītības speciāliste Signe Neimane. Uz diskusiju par koučinga iespējām un nozīmi profesionālajā pilnveidē izglītībā un biznesā aicināja Vaclavs Snebergers no Prāgas. Galvenā atziņā, kāpēc vēl aizvien dažādas konsultāciju formas ( t.sk., koučings, mentorings u.c.) izglītībā tiek uzlūkotas kā kaut kas jauns, ir atšķirīgais domāšanas veids abos sektors. Ja izglītībā domāšanas paradigma ir no Kas? (programma), Kā? ( metodes), Kāpēc? (tas jāmāca), tad biznesa pieeja ir tieši pretēja Kāpēc? Kā? Kas? Šo domāšanas veidu nosaka pretnostatījums starp izglītību kā procesu un biznesa galveno mērķi – peļņu.

Semināra laikā bija iespēja apmeklēt Husovas pamatskolu Brno, kas jau vairākus gadus ir iesaistījusies Čehijas Izglītības ministrijas injicētā projektā, piesaistot skolā vairākus ārējos konsultantus, lai palīdzētu ieviest darbinieku profesionālās pilnveides un izaugsmes sistēmu. Skola dalījās pieredzē, kā praksē strādā darbinieku profesionālās pilnveides un izaugsmes plāni, kā skolotāji veido mācīšanās grupas, vada praktiskas darbnīcas saviem kolēģiem. Projekts ilgst piecus gadus, un tas liecina par to, ka reālas pārmaiņas, kas skar pieejas un domāšanas veidu, var ieviest soli pa solim ilgākā laika periodā.

Lai salīdzinātu izglītības un biznesa sektoros notiekošo profesionālās izaugsmes jomā, semināra dalībnieki viesojās informācijas tehnoloģiju uzņēmumā GRIT, kas demonstrēja savu pieeju gan jaunu, gan pieredzējušu darbinieku profesionālajā izaugsmē. Ja jaunam darbiniekam tiek sagatavots adaptācijas plāns, tad pieredzējušiem darbiniekiem – attīstības plāns. Abos gadījumos, balstoties uz nepieciešamajām kompetencēm, tiek izvirzīti konkrēti uzdevumi, kuru izpilde notiek pēc pārbaudāmiem kritērijiem, kas noslēdzas ar sarunu pie tiešā vadītāja.

Izpratnes un domāšanas veida maiņa, ka mācīšanās ir daļa no darba nevis vairāk darba, ļaus arī izglītības procesos iesaistītajiem gan skolās, gan augstskolās ātrāk piemēroties dinamikai un pārmaiņām.

llu mc

Savukārt no 26.–29. aprīlim LLU Mūžizglītības centra tālākizglītības speciāliste Zane Zeltiņa un projektu vadītāja Anita Proškina piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Algarves universitātē, Faro, Portugālē.

Šo dienu laikā dalījās ar savām zināšanām un pieredzi, kā arī uzzināja nedaudz vairāk par Inženieru institūtu, Pārtikas inženieru katedru, Starptautisko attiecību ofisu, Zinātnes un projektu attīstības centru, bibliotēku, universitātes absolventu biedrību un darbu ar studentiem ar īpašām vajadzībām. Iepazina Algarves universitātes galveno mītņu Pehnas un Gambela kampusa infrastruktūru. Diskutēja par esošo situāciju un nākotnes izaicinājumiem darbā ar topošajiem un esošajiem studentiem.

Pieredzes braucienā tika gūta iedvesma turpmākajam darbam LLU Mūžizglītības centrā, saprasts, ka saskaramies ar līdzīgām problēmām un iegūti jauni kontakti, kas noderēs turpmākajā darbā.

llu mc

 

Submitted on: Tue, 05/03/2022 - 15:45