Skip to main content

Ķīmija

Nākamās grupas sākums 2024. gada 20. janvārī!llu mc

Mērķauditorija: Vidusskolas izlaiduma klašu skolēni un vidējo izglītību ieguvušie, zināšanu atkārtošanai un papildināšanai, lai sagatavotos studijām un eksāmeniem.

Kursu norises laiks: Janvāris - maijs

Kursu procesa organizācija: Nodarbības notiek sestdienās no plkst. 10.00 - 13.00 (4 akadēmiskās stundas). Viena akadēmiskā stunda ilgst 45 minūtes.

Kursu noslēgumā ir iespēja kārtot eksāmenu, kura rezultāti tiks ņemti vērā, stājoties LBTU studiju programmās!

Pasniedzēja: Ilze Gaile

Maksa par kursiem: 200,00 EUR (samaksu var dalīt divās daļās)

Kursu norises vieta: LBTU, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgavā

Kursu ilgums: 60 stundas

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 16:41