Skip to main content

Dārzu un ainavu arhitektūra

Praktisks ceļvedis, kā ikvienam no mums veiksmīgi izstrādāt projektu savam sapņu dārzam! Licences Nr. P-9405

Izglītības programmas kods 30P 581 02

Nākamās grupas sākums 2024. gada septembrī!

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā izstrādāt dārzu projektus izmantojot iegūtās zināšanas par dārzu un ainavu arhitektūru, augu izmantošanu un digitālajām projektu izstrādes tehnoloģijām.

Kursu saturs:

  • Dārzu mākslas un ainavu arhitektūras pamati.
  • Ainavas analīze un projektēšanas pamati.
  • Dārza projektu izstrāde.
  • Projektu datorgrafika.
  • Krāšņumaugi.
  • Dārza ierīkošana un kopšana.

Noslēguma darbs: Pilnībā izstrādāts, noformēts un aizstāvēts dārza apstādījumu projekts.

Mācību metodes: Kursu apguvē izmantos e-studiju atbalsta sistēmu ar izstrādātiem multimediju studiju materiāliem, kā arī notiks lekcijas, praktiskās nodarbības un individuālās konsultācijas. Notiks arī apmācība datorprojektēšanā izmatojot Sketchup programmu.

Kursu procesa organizācija un rezultāts: Mācību ilgums ~7 mēneši. Kontaktlekcijas katra otrā sestdiena no 10.00 - 16.30. Kursu beigās, izstrādājot dārza projektu, iegūst IZM apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Kursus var apgūt jebkurš interesents.

Kursu maksa: 650,- EUR (samaksu var dalīt daļās, iepriekš vienojoties).

Kursu ilgums: 160 stundas

Pasniedzēji: doc. Una Īle, lekt. Antra Bērziņa, lekt. Artūrs Mengots un Reinis Švedenbergs.

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 16:19