Skip to main content

Akvakultūra

Mērķauditorija: Potenciālie akvakultūras uzņēmumu īpašnieki, darbinieki un citi interesenti.

Programmas saturs:

Vispārīgā daļa (A):

 • Akvakultūras pamati un normatīvie dokumenti.
 • Akvakultūras objektu bioloģija un ekoloģija.
 • Zivju un vēžu anatomija un fizioloģija.
 • Jaunu akvakultūras sugu audzēšana.
 • Zivju gaļas ražošanas higiēna.
 • Akvakultūras ekoloģiskie aspekti.
 • Zivju barības organismu audzēšana.
 • Zivju slimības un to profilakse.
 • Zivju audzētavas organizēšana un ražošanas plānošana.
 • Dīķu zivju audzēšanas biotehnika.
 • Zivju audzēšanas biotehnika RAS.

Dīķsaimniecība (B1):

 • Dīķsaimniecība, to veidi un struktūra, dīķu hidrotehnika, plānošana un ierīkošana.
 • Dīķu apkope un inventārs.
 • Praktiskās nodarbības laboratorijā un zivju audzētavā.

Recirkulācijas sistēmu (RAS) izmantošana akvakultūrā (B2):

 • RAS akvakultūrā.
 • Praktiskās nodarbības laboratorijā un zivju audzētavā.

Programmas noslēgumā: Apgūstot A moduli un B moduļus, dalībnieks saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Mācību metodes: Lekcijas un praktiskās nodarbības laboratorijā un zivju audzētavās, diskusijas, semināri, problēmsituāciju analīze, patstāvīgais darbs.

Kursu apjoms: 240 stundas (A modulis, B moduļi (160 stundas), patstāvīgais darbs (80 stundas)).

Kursa norises vieta un diena: Jelgava, Lielā iela 2, Veterinārmedicīnas fakultāte (K.Helmaņa ielā 8), zivjaudzētavas. Nodarbības notiks sestdienās (Iespējamas dažas piektdienas vai svētdienas).

Kursu maksa: 750,00 EUR (iespējams dalītais maksājums). Apgūstot atsevišķas tēmas, vienas dienas semināra maksa 40,00 EUR.

Lektori: Dr.med.vet. Ruta Medne (programmas vadītāja), PhD stud. Ilze Rutkovska, Dr.biol. Maija Balode, Dr.oec. Anita Auziņa, Dr.med.vet. Margarita Terentjeva, Dr. biol. Santa Purviņa, Mg. biol. Ivars Putnis u.c.

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 13:18