Skip to main content

Ēdināšanas uzņēmumu organizācija

Licences Nr. P-2418

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes mācību priekšmetos:

  • Ēdināšanas uzņēmumu vadība.
  • Pārtikas produktu ražošana.
  • Pārtikas nekaitīguma vadība.
  • Ražošanas organizācija.
  • Apkalpošanas organizācija.
  • Finanšu vadība.
  • Ēdināšanas uzņēmumu mārketings.

Veicināt darbinieku, pašnodarbināto personu un citu interesentu profesionālās meistarības pilnveidi.

Kursu ilgums: 180 stundas

Sekmīgi beidzot kursus, dalībnieks saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Mon, 01/25/2021 - 08:52